NOVISOURCE Nieuwe governance voor afgeslankt Novisource

Transparency directive : regulatory news

08/11/2018 18:35

Nieuwe governance voor afgeslankt Novisource

Amsterdam, 8 november 2018

Novisource N.V. (Novisource) zal op 20 december 2018 een buitengewone aandeelhoudersvergadering houden waarin wordt voorgesteld om de samenstelling van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen te wijzigen.

De Raad van Commissarissen van Novisource heeft sinds de verkoop van de in Novisource Contracting Services B.V. ondergebrachte broker activiteiten eerder dit jaar interim CFO Cees den Ouden aangetrokken als bestuurder. Novisource staat er inmiddels beter voor en is de onderneming in rustiger vaarwater gekomen. De hervonden stabiliteit werpt zijn vruchten af en de onderneming bouwt onder dagelijkse leiding van Roy Vissers aan de versterking van de marktpositie. De interim bestuurder, de heer Cees den Ouden en de leden van de Raad van Commissarissen, de heren Duco Wildeboer en Edwin Groeneveld hebben aangegeven dat dit een goed moment is om terug te treden en de weg vrij te maken voor een nieuw team dat de onderneming naar de volgende fase kan brengen.

In het licht van de verhoudingen binnen Novisource zijn de grootaandeelhouders in de gelegenheid gesteld om kandidaten voor opvolging aan te dragen hetgeen in de volgende voordracht heeft geresulteerd: Als nieuwe CEO/Bestuurder wordt voorgedragen de heer Frank Lagerveld. De voordracht voor benoeming van de heer Lagerveld ligt op dit moment voor advies bij de Ondernemingsraad van Novisource. Als nieuwe leden van de Raad van Commissarissen worden voorgedragen de heren Peter Paul de Vries en Ron Stekelenburg.

Op 20 december 2018 zal de buitengewone vergadering van aandeelhouders bijeen worden geroepen waarin décharge van de heren Cees den Ouden, Duco Wildeboer en Edwin Groeneveld en het voorstel tot benoeming van voornoemde nieuwe bestuurder en commissarissen in stemming zullen worden gebracht. Voor de verkorte Curriculum Vitae van de betrokken personen wordt verwezen naar de toelichting op de agenda voor de BAVA, die op de website van Novisource is geplaatst.

De hierboven toegelichte wijziging van de corporate governance van Novisource impliceert geen wijziging van de strategie van Novisource. Die blijft onverminderd gericht op de verbetering van de resultaten van de huidige activiteiten in combinatie met een evaluatie van de meerwaarde in de huidige constellatie van de beursnotering.

Dit is een mededeling op grond van artikel 17 van de EU Verordening Marktmisbruik 596/2014.
Voor meer informatie over dit persbericht: Cees den Ouden, CFO ad interim +31 (0) 20 2588 556
ir@novisource.nl

Over Novisource N.V. Het merkenportfolio van Novisource N.V. (NOVI: AEX) omvat de merken Novisource BV, Novisource Contracting Services BV, en Opdion Services BV. Dagelijks vertalen projectmanagers, businessconsultants en interim-managers van Novisource actuele en relevante thema’s op het gebied van business en ICT naar de bedrijfsvoering en operationele processen van organisaties in vooral de financiële sector. Dit doen zij op een puur ondernemende wijze en met de benodigde realisatiekracht. Zo helpt Novisource organisaties zich te ontwikkelen en hun doelen te realiseren. Novisource Contracting Services BV richt zich op de bemiddeling van ZZP’ers voor aantrekkelijke opdrachten op het snijvlak van business & ICT. Opdion Services BV is gespecialiseerd in het verbeteren en verrijken van bedrijfsprocessen. Of het nu gaat om applicatie integratie (SOA) of business proces management (BPM). Bezoek voor meer informatie over Novisource N.V. of haar werkmaatschappijen onze website www.novisource.nl of www.opdion.com

Attachment(s):
persbericht_-_nieuwe_governance_voor_afgeslankt_novisource.pdf

NOVISOURCE's latest newsOther stories

20/07/2019 10:01
19/07/2019 16:11
19/07/2019 14:08
20/07/2019 02:08
20/07/2019 06:00
20/07/2019 09:51
20/07/2019 00:41
19/07/2019 18:00
17/07/2019 16:39
16/07/2019 09:28
20/07/2019 02:38
20/07/2019 04:09
20/07/2019 06:00
19/07/2019 16:43
20/07/2019 03:36
19/07/2019 16:16
19/07/2019 15:23
20/07/2019 02:09
19/07/2019 22:54
19/07/2019 22:30
19/07/2019 12:29
18/07/2019 21:30
20/07/2019 08:16
18/07/2019 11:44
18/07/2019 14:12
19/07/2019 12:01
20/07/2019 08:00
20/07/2019 03:08
19/07/2019 12:41
20/07/2019 05:25
20/07/2019 08:07
20/07/2019 00:36
20/07/2019 08:30
19/07/2019 11:33
20/07/2019 01:48
19/07/2019 16:28
19/07/2019 17:46
20/07/2019 02:49
18/07/2019 11:00
18/07/2019 19:20
19/07/2019 03:05
20/07/2019 08:53